แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ และการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง

แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ เป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบโซล่าเซลล์ และขาดไม่ได้ หากไม่มีแบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ ก็ไม่สามารถเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า ไว้ใช้ในยามจำเป็นได้นั่นเอง เพราะแสงอาทิตย์ไม่ได้มีตลอดทั้งวัน ในหนึ่งวัน จะมีทั้งกลางวันและกลางคืน หากไม่มีแบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ ที่เก็บสะสมพลังงาน ก็ไม่สามารถใช้ไฟในยามกลางคืนได้ แม้ในตอนกลางวันจะมีแสงอาทิตย์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีแสงอาทิตย์ที่สว่างจ้าทุกๆ วัน บางวันอาจมีฝน ท้องฟ้ามืดครึ้มไม่เป็นใจ ทำให้พลังงานแสงอาทิตย์น้อย จนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามความต้องการ แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่เก็บสะสมพลังงานหรือสำรองไฟไว้ใช้ในยามจำเป็น โดยเป็นส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ พลังงานทดแทนที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าในระยะแรก การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์จะมีต้นทุนที่สูงหรือมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก ยิ่งมีจำนวนแผงโซล่าเซลล์มาก ราคาก็ยิ่งสูง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะในระยะยาวย่อมคืนทุนได้แน่นอน พลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยประหยัดค่าไฟได้มากเลยทีเดียว ที่สำคัญยังสามารถขายคืนไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย เมื่อได้รู้แล้วว่าแบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ คืออะไร มีหน้าที่การทำงานอย่างไร ต่อไปมาเข้าเรื่องสำคัญของเราดีกว่า นั่นก็คือ การบำรุงรักษาแบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ที่ถูกต้อง ววรทำอย่างไร ควรทำการตรวจสอบระดับแรงดันของแบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ ให้มีแรงดันอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อพบความผิดปกติใดๆ ต้องรีบเร่งตรวจสอบ และซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนแบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ใหม่ทันที หากคุณไม่มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ สามารถจ้างบริษัทที่มีความชำนาญมาตรวจสอบให้ได้ ตรวจสอบปริมาณสารอิเล็คโทรไลท์ในแบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ หากพบว่าปริมาณสารอิเล็คโทรไลท์ มีน้อยไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ให้ทำการเติมสารระลายเข้าเพิ่ม เพื่อให้อยู่ในระดับการใช้งานตามปกติ ทำความสะอาดคราบฝุ่นหรือคราปสกปรกของแบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์อย่างสม่ำเสมอ […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top