เลสิค  กับเรื่อง “ต้องห้ามที่ควรรู้ไว้ก่อน”

การทำเลสิคนั้นเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่จะช่วยให้ การมองเห็นนั้นกลับมามองเห็นได้อย่างปกติอีกครั้ง ซึ่งการทำเลสิคนั้นนอกจากจะมีข้อดีในเรื่องของ การทำให้มองเห็นเหมือนเดิมอีกครั้งแล้ว ยังมีในเรื่องของ  ข้อห้ามด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าในเรื่องของ ข้อห้ามนั้นจะมีเรื่องอะไรกันบ้างที่เรานั้นควรรู้ ของข้อห้ามในการทำเลสิค ที่เรานั้นควรู้   ตรวจกระจกตา   อย่างแรกเลยเลยที่สำคัญนั้นคือ ในเรื่องของ “กระจกตา” นั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าบางครั้งนั้นกระจกตาของเรานั้นอาจจะไม่เหมาะกับการทำเลสิคไม่วง่าจะเป็นความหนาของกระจกตา ความโค้งของกระจกตา ความดันตา ขนาดของรูม่านตา รวมทั้งจอประสาทตา ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ในการทำเลสิค อย่างมาก ดังนั้นในเรื่องของกระจกตานั้นมีความสำคัญอย่างมาก ที่จะต้องตรวจก่อน เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าเราจะรักษาอย่างไรบ้าง   คนที่ทำเลสิคไม่ได้   อีกเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยนั้นคือในเรื่องของ “การทำเลสิค” ซึ่งเชื่อว่ามีหลากหลายคนอย่างมากที่ยังไม่รู้ด้วยเช่นกัน โดยการทำเลสิคนั้นคนที่ไม่สามารถที่จะทำเลสิคได้ก็มีด้วยเช่นกัน ซึ่งในการทำเลสิคนั้นคนที่ไม่สามารถทำเลิคได้นั้นจะมีดังนี้   คนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรที่จะทำเลสิคอย่างเด็ดขาด เพราะว่า คนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี  นั้นสายตาจะยังไม่คงที่และทำให้ในเรื่องของ การทำเลสิคนั้นเกิดปัญหา   ผู้ที่มีดวงตาใช้เพียงข้างเดียวนั้น ไม่ควรที่จทำเลสิคอย่างเด็ดขาด   ผู้ที่มีโรคเกี่ยวข้องกับประสาทตาเองก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่น โรคกระจกตาย้วย หรือ กระจกตารูปกรวย เปลือกตาอักเสบ  โรคต้อหิน โรคประสาทตาเสื่อม ไม่ควรที่จะทำเลสิคด้วยเช่นกัน   ผู้ติดเชื้อ HIV ไม่ควรที่จทำเลสิคด้วยเช่นกัน […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top