ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ใครบ้างต้อง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เตรียมตัวอย่างไรก่อนตรวจสอบ

เมื่อพูดถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้า หลายท่านพอจะทราบว่ามันมีความสำคัญอย่างไร หลักๆ แล้วก็เพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ สำหรับใครบ้างที่ต้องทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย แล้วก่อนตรวจสอบจำเป็นต้องเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง ทั้งหมดนี้เรามีคำตอบ 

ใครบ้างที่ต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

ตามกฎหมาย “กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2550” การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน หมายถึง การตรวจสอบและการทดสอบ การตรวจทดสอบการศึกษาหรือเป็นการค้นคว้า การวิเคราะห์ หาข้อมูลหรือสถิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์หรือใช้เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาด้านความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การส่งหรือเพื่อส่ง การจ่ายหรือเพื่อจ่าย การใช้หรือการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม 

ข้อที่ 5 ผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและมีการรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า โดยทำการตรวจสอบรับรองเป็นประจำในทุกๆ ปี ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยวิศวกรหรืออาจเป็นบุคคลอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีได้กำหนดในประกาศราชกิจจานุเบกษา การตรวจสอบรวมถึงการรับรองนั้นจะต้องมีเอกสารเป็นหลักฐาน 

เตรียมตัวอย่างไรก่อนตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

เนื่องจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำเป็นต้องมีการตรวจสอบจากแบบไฟฟ้า Single Line Diagram สิ่งเหล่านี้คือข้อกำหนดของกฎหมาย ดังนั้นแล้ว บริษัทไหนหรือองค์กรใด สถานประกอบกิจการใดยังไม่มีแบบ Single Line Diagram จะต้องจัดทำขึ้นมาโดยให้วิศกรเขียนแบบดังกล่าวอย่างถูกต้องก่อน หลังจากนั้นผู้ที่ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจึงจะสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง และตรวจสอบแบบครบถ้วน การเขียนแบบไฟฟ้า Single Line Diagram คุณสามารถจ้างวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการเขียนให้ได้ โดยส่วนใหญ่บริษัทที่รับตรวจสอบระบบไฟฟ้ามักมีบริการเขียนแบบให้ครบครันเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการตรวจสอบ 

หลังจากที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

หลังจากที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานเสร็จเรียบร้อยโดยวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ มีความสามารถรวมถึงมีประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ลูกค้าจะได้รับรายงานการรับรอง 1 ฉบับตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด สำหรับผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลายแห่ง ไม่เพียงแต่ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ยังรับ PM ระบบไฟฟ้าหรือรับบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้ด้วย เรียกได้ว่าเป็นบริการที่ครบและจบในที่เดียว อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี เช่น ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า ขันแน่นอุปกรณ์ในตู้ MDB ฯลฯ 

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ใครบ้างต้องตรวจสอบ และต้องเตรียมตัวอย่างไร ทั้งหมดนี้คือคำตอบ หวังว่าสาระที่เราเอามาแชร์จะมีประโยชน์หรือพอเป็นแนวทางให้กับใครหลายคนได้ เลือกผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ที่เชื่อถือได้ มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน 

Posts created 44

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top