เลสิค

เลสิค  กับเรื่อง “ต้องห้ามที่ควรรู้ไว้ก่อน”

การทำเลสิคนั้นเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่จะช่วยให้ การมองเห็นนั้นกลับมามองเห็นได้อย่างปกติอีกครั้ง ซึ่งการทำเลสิคนั้นนอกจากจะมีข้อดีในเรื่องของ การทำให้มองเห็นเหมือนเดิมอีกครั้งแล้ว ยังมีในเรื่องของ  ข้อห้ามด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าในเรื่องของ ข้อห้ามนั้นจะมีเรื่องอะไรกันบ้างที่เรานั้นควรรู้ ของข้อห้ามในการทำเลสิค ที่เรานั้นควรู้  

ตรวจกระจกตา  

อย่างแรกเลยเลยที่สำคัญนั้นคือ ในเรื่องของ “กระจกตา” นั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าบางครั้งนั้นกระจกตาของเรานั้นอาจจะไม่เหมาะกับการทำเลสิคไม่วง่าจะเป็นความหนาของกระจกตา ความโค้งของกระจกตา ความดันตา ขนาดของรูม่านตา รวมทั้งจอประสาทตา ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ในการทำเลสิค อย่างมาก ดังนั้นในเรื่องของกระจกตานั้นมีความสำคัญอย่างมาก ที่จะต้องตรวจก่อน เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าเราจะรักษาอย่างไรบ้าง  

คนที่ทำเลสิคไม่ได้  

อีกเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยนั้นคือในเรื่องของ “การทำเลสิค” ซึ่งเชื่อว่ามีหลากหลายคนอย่างมากที่ยังไม่รู้ด้วยเช่นกัน โดยการทำเลสิคนั้นคนที่ไม่สามารถที่จะทำเลสิคได้ก็มีด้วยเช่นกัน ซึ่งในการทำเลสิคนั้นคนที่ไม่สามารถทำเลิคได้นั้นจะมีดังนี้  

  • คนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรที่จะทำเลสิคอย่างเด็ดขาด เพราะว่า คนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี  นั้นสายตาจะยังไม่คงที่และทำให้ในเรื่องของ การทำเลสิคนั้นเกิดปัญหา  
  • ผู้ที่มีดวงตาใช้เพียงข้างเดียวนั้น ไม่ควรที่จทำเลสิคอย่างเด็ดขาด  
  • ผู้ที่มีโรคเกี่ยวข้องกับประสาทตาเองก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่น โรคกระจกตาย้วย หรือ กระจกตารูปกรวย เปลือกตาอักเสบ  โรคต้อหิน โรคประสาทตาเสื่อม ไม่ควรที่จะทำเลสิคด้วยเช่นกัน  
  • ผู้ติดเชื้อ HIV ไม่ควรที่จทำเลสิคด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้ที่มีเชื้อ HIV จะมีไวรัสบางชนิดที่มีผลต่อการมองเห็น แม้ว่าจะทำเลสิคไปแล้วก็ตามก็อาจจะทำให้มองไม่เห็นผลลัพธ์เท่าที่ควร หรือ ผลลัพธ์นั้นอาจจะไม่ดีเท่ากับคนที่ไม่ติดเชื้อด้วยเช่นกัน  
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ผู้ป่วยโรคเบาหวานเองก็มีความสำคัญอย่างมากที่ไม่ควรที่จะทำเลสิกด้วยเช่นกัน  เพราะว่าผู้ป่วยบางรายนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมโรคเบาหวานไม่ได้ จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นอย่างมาก  และ ยังเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนด้วยเช่นกัน  
  • ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจ และ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเองก็เป็นอีกหนึ่งในผู้ป่วยที่ไม่ควรที่จะรักษาดวงตาด้วยการเลสิคด้วยเช่นกันเพราะว่าหากว่ามีการทำเลสิก อาจจะทำให้เกิดฝ้า หลังกระจกตาซึ่งเป็นความเสี่ยงอย่างมากสำหรับผ็ที่ทำเลสิค  

ดังนั้นจะเห็นว่าสำหรับผู้ป่วย และ มียังมีอีกหลากหลายคนหลากหลายประเภทอย่างมากด้วยเช่นกัน ที่ไม่ควรที่จทำเลสิก และ เชื่อว่าหลายคนนั้น ยังไม่รู้เรื่องที่เรานั้น นำมาฝากนั้นอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ด้วยเช่นกัน โดยหากว่าใครที่ทำเลสิกนั้นควรที่จะปรึกษาแพทย์ และ เข้าพบจักษุแพทย์กันก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าเรานั้นควรที่จะทำเลสิกแบบไหนนั้นเอง  

Posts created 44

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top